RCTHS

Research Centre for Theory and History of Science

Newsflash

PP PREZENTACE - ŠKOLENÍ "NOVÉ PROJEKTOVÉ VÝZVY".

RECENZNÍ POSUDEK - DOTAZNÍK

Dne 29. 5. 2015 proběhne v místnosti RJ-209 v době od 13:00 školení dr. Jany Vejvodové s názvem "Školení dovedností přípravy a prezentace výsledků VaV“.